Climate Action Tracker

Pomocou Climate Action Tracker môžete sledovať vládne klimatické opatrenia na celom svete .  Nástroj je nezávislý vedecký projekt, ktorý meria kroky vlády proti Parížskej dohode, ktorej cieľom je obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 °C. Na základe údajov projektu bola zverejnená správa o stave klímy do roku 2023 , ktorá ponúka plán, ktorým sa svet môže riadiť, aby sa zabránilo nezvratným vplyvom na klímu.