Európska komisia vyhlasuje výzvu na miestne opatrenia v oblasti klímy

Klimatické zmeny už nie sú vzdialenou hrozbou, ale naliehavou realitou. Záplavy, požiare, suchá a strata biodiverzity ovplyvňujú ľudí na celom svete. V reakcii na tieto klimatické, ekologické a súvisiace sociálno-ekonomické výzvy Európska komisia spustila Komunity pre klímu (C4C) , výzvu, ktorej cieľom je podporiť opatrenia miestnych občanov v reakcii na zmenu klímy.

Výzva na predkladanie žiadostí Komunity pre klímu sa zameriava na výber 50 miestnych komunitných projektov súvisiacich s klímou, ktoré sa stanú majákmi pre ostatných, a to poskytnutím opakovateľných príkladov a osvedčených postupov na miestnej úrovni, ktoré podnietia širšiu zmenu v celej Európe. (Viac na interreg.eu)