Výroba vína v Stredozemnom mori bude „ do konca storočia “ takmer nemožná

Klimatické zmeny ovplyvňujú úrodu hrozna, zloženie a kvalitu vína. V dôsledku toho sa mení geografia výroby vína. V tomto prehľade diskutujeme o dôsledkoch meniacej sa teploty, zrážok, vlhkosti, žiarenia a CO 2 na globálnu produkciu vína a skúmame adaptačné stratégie.  Súčasné vinohradnícke oblasti sa nachádzajú predovšetkým v stredných zemepisných šírkach (Kalifornia, USA; južné Francúzsko; severné Španielsko a Taliansko; Barossa, Austrália; Stellenbosch, Juhoafrická republika; a Mendoza, Argentína, okrem iného), kde je podnebie dostatočne teplé na to, aby umožnilo hrozno zrejúce, ale bez nadmerného tepla a relatívne suché, aby sa zabránilo silnému tlaku choroby.  (Cornelis van Leeuwen , Giovanni Sgubin, Gregory A. Gambetta, viac na nature.com)