Evolúcia ESG a povinnosť starostlivosti: kľúčové poznatky

Spoločnosti a finančné inštitúcie musia pri orientácii v meniacom sa prostredí v oblasti životného prostredia, sociálnej oblasti a správy vecí verejných (ESG) vyvážiť etickú zodpovednosť a právne záväzky.

Zvyšujúce sa spoločenské očakávania a regulačné rámce si vyžadujú ostražitosť voči greenwashingu a skupinovým žalobám. Nové technológie, ako je AI, prinášajú nové zodpovednosti, ktoré si vyžadujú robustné riadenie rizík. Ukončenie vzťahov medzi bankami a klientmi a poisťovacie praktiky si vyžadujú transparentný a férový prístup. Uprednostňovanie etického správania a proaktívne riadenie rizík umožňuje inštitúciám splniť si svoju povinnosť starostlivosti uprostred meniacej sa dynamiky ESG. (Allart Haasjes, Freerk Vermeulen, Stijn Franken, viac n lexology.com)