Čo je účtovníctvo o skleníkových plynoch a zverejňovanie údajov o klíme?

Pôvod účtovania skleníkových plynov (GHG) alebo merania emisií zo spoločností a iných subjektov sa datuje do konca 90. rokov 20. storočia, ale záujem v posledných rokoch exponenciálne vzrástol s rozšírením dobrovoľných a v poslednom čase aj povinných iniciatív firemného zverejňovania informácií o klíme.

Americká komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) dokončila v marci 2024 pravidlo , ktoré bude vyžadovať, aby spoločnosti zverejnili niektoré zo svojich emisií, ak sú pre investorov považované za finančne významné. Európska únia v roku 2023 uzákonila smernicu Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), ktorá bude vyžadovať, aby spoločnosti pôsobiace v Európe zverejňovali svoje emisie od roku 2025. Rada International Sustainability Standards Board (ISSB) vydala v roku 2023 dobrovoľný štandard vykazovania emisií skleníkových plynov ( IFRS S2 ). ; tri krajiny to zaviedli povinne pre korporácie pôsobiace v ich krajine, zatiaľ čo niekoľko ďalších zvažuje urobiť to isté. A čo je dôležité, takmer 400 organizácií sa zaviazalo pokročiť v prijímaní alebo používaní štandardov udržateľnosti ISSB (vrátane IFRS S2) na globálnej úrovni. (Kyla Aiuto , Sarah Huckins a Hannah Momblanco, viac na wri.org)