Dvojitá významnosť: de facto globálna norma pre podávanie správ o udržateľnosti?

Dvojitá významnosť vyžaduje, aby spoločnosti posudzovali a zverejňovali nielen to, ako problémy udržateľnosti ovplyvňujú ich podnikanie, ale aj to, ako ich podnikateľské aktivity ovplyvňujú spoločnosť a životné prostredie.

Už je základom nových povinných požiadaviek na zverejňovanie podľa smernice EÚ o podávaní správ o udržateľnosti podnikov (CSRD) a je tiež ústredným prvkom nových usmernení zverejnených v Číne minulý mesiac.

Výsledkom je, že dvojitá významnosť je pravdepodobne nastavená tak, aby sa stala de facto globálnou normou pre podávanie správ o udržateľnosti, čo znamená, že spoločnosti by sa mali na to pripraviť a prijať, či už spadajú do rozsahu povinných požiadaviek alebo nie. (Viac na lexology.com)