Zelený týždeň 2024: Smerom k Európe odolnej voči vode

Voda je životne dôležitým zdieľaným zdrojom, ktorý sa odovzdáva z generácie na generáciu, a jedným zo základných prvkov pre ľudí, životné prostredie a spravodlivé, udržateľné a odolné hospodárstvo.

V posledných rokoch čelili občania v rôznych častiach kontinentu prudkému nárastu prírodných katastrof, ako sú suchá a záplavy, ktoré ešte viac zhoršili problémy EÚ s vodou a vyvolali nové povedomie o potrebe zabezpečiť Európu odolnú voči vode. Tlak na vodné zdroje nie je spôsobený len dopadmi zmeny klímy, ale predovšetkým desaťročiami štrukturálneho zlého hospodárenia s týmto vzácnym zdrojom a znečistením a degradáciou ekosystémov. Odolnosť voči vode však nie je len výzvou pre EÚ. Vodný cyklus na celom svete nie je v rovnováhe, je úzko prepojený so zmenou klímy a stratou biodiverzity, čo sa navzájom ďalej zhoršuje.  (Viac na environment.ec.europa.eu)