Stredozemné more je ohrozené, Co2 a metán by ho mohli udusiť.

Pri príležitosti Svetového meteorologického dňa, ktorý sa tento rok oslavuje 23. marca, s názvom „V popredí klimatických opatrení“, bola zverejnená  správa Climate Observatory Enea „Madonie – Piano Battaglia“ , ktorá sa vydáva od roku 2005 týždenne. merania koncentrácie dvoch plynov a iných klimatických parametrov. Z analýzy vyplýva veľmi jasná a dramatická skutočnosť: oblasť Stredozemného mora je čoraz viac ohrozená v dôsledku nárastu emisií CO2 a metánu . Údaje, ktoré dokazujú ohrozenie Stredozemného mora, sú porovnateľné s údajmi, ktoré zistilo observatórium Enea na Lampeduse a v celosvetovom meradle rôzne medzinárodné inštitúcie. (Miriam Carraretto, viac na quifinanza.it)