Výskumníci používajú AI na zmiernenie účinkov zmeny klímy

Výskumníci využívajú umelú inteligenciu (AI) a udržateľné výpočty na urýchlenie a sfunkčnenie svojej práce súvisiacej so simuláciou klímy a počasia, aby pomohli zmierniť účinky zmeny klímy, ktorá je jednou z najväčších výziev ľudstva.
Iniciatívy environmentálnej udržateľnosti a najnovšie klimatické inovácie boli zdôraznené počas konferencie NVIDIA GTC 2024, keďže mnohí vedci a výskumníci používajú NVIDIA Earth-2, kompletnú, otvorenú platformu na urýchlenie simulácie klímy a počasia.
Táto platforma pozostáva z digitálnych modelov, ktoré predpovedajú počasie a klímu, podporovaných grafickými procesorovými jednotkami od NVIDIA, vrátane ICON a IFS, ako aj pokročilých modelov počasia založených na AI, ako sú FourCastNet, GraphCast, Deep Learning Weather Prediction, interaktívne, s vysokým rozlíšením. vizualizácia dát a simulácia umožnená platformou NVIDIA Omniverse. Tomorrow.io tiež poskytuje profesionálne informácie o počasí krajinám, firmám a jednotlivcom použitím pokročilých modelov AI a strojového učenia na vlastný globálny súbor údajov zozbieraných zo satelitov, radarov a iných senzorov. Platforma na prispôsobenie sa počasiu a klíme teda poskytuje presné predpovede počasia s vysokým rozlíšením v rôznych časových pásmach. (Viac na gulf-times.com)