Aj v Európe klimatické zmeny zvýšia ceny potravín

Už do roku 2035 by globálne otepľovanie mohlo celosvetovo zvýšiť náklady na potraviny o 3,2 % ročne. Zasiahne najmä krajiny globálneho Juhu, no bez ušetrenia vyspelejších ekonomík. Vplyv klimatickej zmeny na ceny potravín sa bude šíriť po celom svete, a to predovšetkým v dôsledku rastúcich teplôt. Vypočítala to štúdia publikovaná v Communications Earth & Environment .

„Vyššie teploty neustále zvyšujú infláciu potravín v krajinách s vyššími aj nižšími príjmami ,“ uvádza štúdia. „Účinky sa líšia v jednotlivých ročných obdobiach a regiónoch v závislosti od klimatických noriem, s ďalšími vplyvmi vyplývajúcimi z dennej variability teplôt a extrémnych zrážok . “ Celkovo by na globálnej úrovni mohol vplyv zmeny klímy na ceny potravín do roku 2035 zvýšiť infláciu ročne o 0,9 – 3,2 % a zvýšiť celkovú infláciu o 0,3 – 1 %, 0,1 % ročne. (Viac na rinnovabili.it)