Súčasné regulačné prostredie v oblasti ESG a čo by sme mali očakávať v roku 2024

Súčasné regulačné prostredie v oblasti udržateľných financií a životného prostredia, sociálnych vecí a riadenia (ESG) je a bude náročné vzhľadom na značné množstvo regulačného vývoja. Európska komisia spustila množstvo iniciatív a zmien, ktoré budú pre správcov fondov kľúčové, pretože implementácia regulačného rámca ESG do ich podnikania a operácií sa ukazuje ako dlhodobá cesta, ktorá zdôrazňuje dôležitosť dobrej informovanosti.

Konzultácie o nariadení o zverejňovaní udržateľných financií (SFDR) a návrh usmernení o názvoch fondov sú určite na mysli každého, ale je toho oveľa viac. (Marjorie Andreová, Irina Stoliarová, lexology.com)