Finančné riziká súvisiace s klímou sú veľkou výzvou

Výskum JRC významne prispel k prvej európskej správe o hodnotení klimatických rizík. Správa , ktorú vypracovala Európska environmentálna agentúra (EEA) na žiadosť Európskej komisie, identifikuje množstvo rôznych hospodárskych a sociálnych rizík, ktoré bude Európa musieť zvládnuť v nasledujúcom desaťročí v dôsledku klimatickej krízy.

V reakcii na tieto varovania a najnovšie vedecké poznatky o klíme dnes Európska komisia zverejnila oznámenie, v ktorom sa uvádza, ako môžu EÚ, každá krajina EÚ a európske regióny spolupracovať s cieľom lepšie predvídať, pochopiť a riešiť rastúce klimatické riziká. Ďalej uvádza, ako môžu pripraviť a implementovať politiky, ktoré zachraňujú životy, znižujú náklady a chránia prosperitu v celej EÚ. (Viac na joint-research-centre.ec.europa.eu)