Plastové znečistenie a globálne otepľovanie sú spojené v začarovanom kruhu

Globálne otepľovanie a znečistenie plastmi, dve kritické environmentálne výzvy, sa teraz jasne prelínajú a vytvárajú začarovaný kruh, v ktorom jedna druhú zhoršuje.

Vedci zo Švédska publikovali komplexnú štúdiu v časopise Nature Communications , ktorá odhaľuje vzájomne sa posilňujúci vzťah medzi týmito problémami. Tento cyklus nielen zintenzívňuje globálne otepľovanie a degradáciu  materiálov, ale tiež zvyšuje plastový odpad a únik toxických chemikálií do nášho životného prostredia. (Rodielon Putol, viac na www.earth.com)