Globálna hladina morí v roku 2023 dramaticky vzrástla

Rytmus oceánu sa teraz ozýva so zvyšujúcou sa naliehavosťou – ostré varovanie, ktoré priniesla nedávna  analýza NASA . Globálna hladina morí v roku 2023 dramaticky vzrástla v dôsledku neúprosných klimatických zmien a silnej udalosti El Niño . Toto odhalenie znepokojuje pobrežné komunity na celom svete, najmä ostrovné mestá ako Honolulu. Tu predstavuje postupujúci oceán skutočnú, bezprostrednú hrozbu. Nie je to len hroziace nebezpečenstvo, ale súčasná realita, ktorá mnohým mení každodenný život. (Sanjana Gajbhiye, viac na www.earth.com)