Metán: silný plyn ohrievajúci planétu

Metán, ktorý je silný, ale relatívne krátkodobý, je kľúčovým cieľom pre krajiny, ktoré chcú rýchlo znížiť emisie a spomaliť zmenu klímy. Rozhovory o klíme sa často točia okolo znižovania najnebezpečnejšieho skleníkového plynu CO2.

Ale na celosvetovom fóre v Ženeve sa tento týždeň objavia ďalšie silné emisie, ktoré zachytávajú teplo – metán.

Metán – ktorý je silný, ale relatívne krátkodobý – je kľúčovým cieľom pre krajiny, ktoré chcú rýchlo znížiť emisie a spomaliť zmenu klímy.

Je to najmä preto, že veľké množstvá metánu jednoducho unikajú do atmosféry z ropných a plynárenských projektov. Emisie metánu z priemyslu fosílnych palív sa podľa Medzinárodne j energetickej agentúry (IEA) tri po sebe nasledujúce roky zvyšujú a v roku 2023 dosiahli takmer rekordné hodnoty. (Viac na www.sinardaily.my)