Strategický plán Horizont Európa 2025-2027

Tento týždeň Komisia prijala druhý strategický plán pre Horizont Európa . V pláne, ohlásenom na vlajkovej lodi  Research and Innovation Days , sa stanovujú tri kľúčové strategické smery financovania výskumu a inovácií EÚ na posledné tri roky programu (2025 – 2027):

  • Zelený prechod;
  • Digitálny prechod;
  • Odolnejšej, konkurencieschopnejšej, inkluzívnejšej a demokratickejšej Európe.

Tieto orientácie sú zamerané na riešenie kľúčových globálnych výziev, akými sú zmena klímy, strata biodiverzity, digitálny prechod a starnutie obyvateľstva.

Otvorená strategická autonómia a zabezpečenie vedúcej úlohy Európy pri vývoji a zavádzaní kritických technológií sú zastrešujúce princípy, ktoré platia vo všetkých troch kľúčových strategických smeroch. (Viac na euraxess.ec.europa.eu)