Interaktívny atlas klímy Copernicus

Nový interaktívny atlas klímy Copernicus (C3S Atlas), vyvinutý spoločnosťou Predictia na správu údajov a španielskou výskumnou radou (Kantabrijský inštitút fyziky, IFCA) je inovatívna webová aplikácia, ktorá používateľom umožňuje skúmať, analyzovať a vizualizovať minulé a budúce informácie o klimatických zmenách. pomocou pozorovacích, reanalýznych a projekčných dátových súborov klimatických zmien, ktoré sú dostupné v C3S Climate Data Store . C3S Atlas sa používa intuitívne a ponúka možnosť vizualizovať a interpretovať kľúčové informácie o klíme z viacerých línií dôkazov – tento vysvetľovač  vám pomôže vyťažiť z toho maximum. (Viac na climate.copernicus.eu)