Vedci skúmajú komplexný vzor bodov zlomu v súčasnom systéme Atlantiku

Medzinárodný tím vedcov varoval pred spoliehaním sa na to, že príroda poskytuje priame indikátory „včasného varovania“ pred klimatickou katastrofou, pretože nové matematické modelovanie ukazuje nové fascinujúce aspekty zložitosti dynamiky klímy. Naznačuje to, že klimatický systém by mohol byť nepredvídateľnejší, ako sa doteraz predpokladalo.

Modelovaním atlantickej poludníkovej cirkulácie, jedného z hlavných systémov oceánskych prúdov, tím, ktorý zahŕňal matematikov z University of Leicester, zistil, že stabilita systému je oveľa zložitejšia ako jednoduché stavy „zapnuté-vypnuté“, ako sa predtým predpokladalo. Prechody medzi týmito štátmi môžu viesť k veľkým zmenám v regionálnej klíme v severoatlantickom regióne, no sú ďaleko od masívnych dopadov prechodu medzi kvalitatívne odlišnými štátmi. (University of Leicester, viac na phys.org)