Stredozemné more je čoraz horúcejšie, spúšťa sa alarm

Oblasť Stredozemného mora čelí rastúcemu environmentálnemu nebezpečenstvu po nezadržateľnom náraste emisií oxidu uhličitého (CO2) a metánu (CH4), ako odhalila nedávna správa Climate Observatory Enea „Madonie – Battle Plan“. Od začiatku svojej činnosti v roku 2005 vykonáva observatórium týždenné merania, ktoré odhaľujú znepokojujúce údaje, ktoré poukazujú na priamu hrozbu pre stredomorskú klímu.

Potvrdenia z globálneho a lokálneho rozsahu
Výsledky, rovnako alarmujúce ako tie, ktoré zozbieralo podobné observatórium Lampedusa, sa zhodujú so zisteniami mnohých medzinárodných inštitúcií a načrtávajú obraz globálnej naliehavosti.  Tieto údaje boli prezentované v súvislosti so Svetovým dňom počasia, ktorý bol tento rok zameraný na „Climate Action“. ? (Viac na ilsudonline.it)