Svetový deň lesov 2024: inovácie a udržateľnosť

príležitosťou zamyslieť sa nad významom lesov pre našu planétu. Lesy zohrávajú kľúčovú úlohu pri udržiavaní zdravia našej planéty. Poskytujú biotop pre biodiverzitu, regulujú klímu a podporujú miestne ekonomiky. Lesy však ohrozujú rôzne problémy vrátane odlesňovania,  zmeny klímy a straty biodiverzity. V tejto súvislosti inovácie a technológie výrazne zlepšujú spôsob, akým chránime a využívame lesy. Napríklad používanie dronov a satelitnej technológie sa rýchlo vyvíja, čo pomáha monitorovať a spravovať lesy, odhaľovať požiare a bojovať proti nim a chrániť ekosystémy.  Okrem toho sa objavujú trvalo udržateľné riešenia pre plasty, stavebné materiály, textílie, lieky a iné predmety každodennej potreby, vyvinuté z materiálov získaných z lesov a stromov. Tieto inovácie nielen pomáhajú znižovať vplyv na životné prostredie, ale vytvárajú aj nové ekonomické príležitosti. Medzinárodný deň lesov 2024 bude príležitosťou preskúmať tieto inovácie a diskutovať o tom, ako môžu prispieť k ochrane lesov a boju proti klimatickým zmenám. (Viac na www.quotidiano.net)