Brána štátnej pomoci pre investorov na Slovensku zapojených do zeleného prechodu

Európska komisia prijala Dočasný krízový rámec a následne Dočasný krízový a prechodný rámec ( TCTF ) na zmiernenie ekonomických dôsledkov spôsobených ruskou inváziou a pokračujúcou vojnou s Ukrajinou. V tomto rozsahu TCTF vytvára rámec pre niekoľko mechanizmov štátnej pomoci, ktoré umožňujú členským štátom EÚ pomáhať spoločnostiam pri riešení následkov energetickej krízy. Ale to nie je všetko. TCTF ide ešte o krok ďalej a zavádza mechanizmy štátnej pomoci na podporu zeleného prechodu. Cieľom tohto článku je predstaviť schému štátnej pomoci, ktorá sa chystá implementovať na Slovensku. (Juraj Fuska, Demian Boška, viac na lexology.com)