Klimatické zmeny v Európe. V roku 2030 bude 44 % znečistenia pochádzať z dopravy

V roku 2030 bude sektor dopravy zodpovedať za takmer polovicu emisií skleníkových plynov v Európe . Vyplýva to z analýzy nezávislej európskej environmentálnej organizácie  Transport & Environment (T&E). Emisie z európskej dopravy sa od roku 1990 zvýšili o viac ako štvrtinu a naďalej rastú, uvádza štúdia.

Dekarbonizácia dopravy je príliš pomalá

Podľa politík v oblasti klímy by podiel emisií európskej dopravy mohol do roku 2030 dosiahnuť 44 % všetkých emisií skleníkových plynov v porovnaní so súčasnými 29 %. Emisie z dopravy v EÚ v súčasnosti presahujú 1 000 Mt CO2e, čo sa rovná celkovým emisiám Nemecka a Holandska dohromady . Je nepravdepodobné, že sa vrátia na predpandemické hodnoty z roku 2019, ale ak sa neprijmú dodatočné opatrenia, Európa nebude schopná dosiahnuť ciele na rok 2050. Andrea Boraschi, riaditeľ spoločnosti T&E Italia, povedal: „Dobrá správa je, že emisie z dopravy v Európe dosiahli svoje maximum a nezdá sa reálne, že by mohli rásť. Zlou správou je, že sa znižujú nedostatočným tempom. Takýmto tempom bude v roku 2030 takmer polovica emisií kontinentu pochádzať z mobility.“ (Viac na www.avvenire.it)