Budovanie kapacít krajín na prístup k financovaniu adaptácie

So zrýchľovaním klimatických zmien sa zvyšuje naliehavosť krajín, aby implementovali kľúčové plány, ktoré vybudujú odolnosť voči vplyvom klimatických zmien. Na to potrebujú primerané financovanie, ako aj vnútroštátne kapacity a know-how na prístup k dostupnému financovaniu. Toto bol kľúčový záver virtuálneho dialógu UNFCCC o zmene klímy adaptačný výbortento mesiac.

Finančné prostriedky sú potrebné na adaptačné opatrenia siahajúce od budovania morských hrádzí proti stúpajúcej hladine morí až po zvyšovanie odolnosti zdravotných systémov komunít zasiahnutých čoraz častejšími a silnejšími búrkami a vlnami horúčav. (Viac na unfccc.int)