Zlepšenie údajov pre komunikáciu o zmene klímy

Obmedzenie klimatických zmien zahŕňa prijímanie informovaných politických rozhodnutí. Medzivládny panel pre zmenu klímy (IPCC) vytvorila Organizácia Spojených národov v roku 1988 s cieľom poskytovať tvorcom politiky na celom svete vedecké informácie o zmene klímy. Medzi sekundárne publikum IPCC patria odborníci z oblasti vedy, vzdelávania, obchodu a mimovládnych organizácií, ako aj zástupcovia médií a široká verejnosť na celom svete Správy IPCC ovplyvnili tvorbu globálnej politiky vrátane Parížskej dohody, ktorej cieľom je obmedziť nárast globálnej teploty v tomto storočí pod 2 stupne Celzia (Lynn 2018 ). (Wändi Bruine de Bruin, Lila Rabinovich, viac na link.springer.com)