23 miest, ktorým bola udelená značka misie EÚ za ich úsilie o klimatickú neutralitu

Značka misie EÚ bola dnes udelená 23 mestám, ktoré sú súčasťou misie EÚ zameranej na klimaticky neutrálne a inteligentné mestá, ktorá je jednou z misií EÚ v rámci programu Horizont Európa. Značka uznáva plány miest dosiahnuť klimatickú neutralitu už do roku 2030 a jej cieľom je uľahčiť prístup k verejnému a súkromnému financovaniu na dosiahnutie tohto cieľa. Prvých desať miest získalo značku v októbri 2023.

Značku misie EÚ udelila Iliana Ivanova, komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, počas slávnostného ceremoniálu s primátormi a zástupcami miest na Dňoch výskumu a inovácií EÚ, ktoré je najväčším fórom v Európe na diskusiu o budúcnosti vedy a inovácií a na spoločné vytváranie riešení s občanmi a zainteresovanými stranami.

Značku získalo 23 miest: Ioannina, Kalamata, Kozani, Thessaloniki (Grécko), Heidelberg (Nemecko), Leuven (Belgicko), Espoo, Lahti, Lappeenranta, Tampere, Turku (Fínsko), Barcelona, Sevilla (Španielsko), Pecs (Maďarsko), Malmö (Švédsko), Guimaraes, Lisabon (Portugalsko), Florencia, Parma (Taliansko), Marseille, Lyon (Francúzsko), Limassol (Cyprus) a Izmir (Türkiye). (Viac na ec.europa.eu)