Klimatický cieľ do roku 2040

Vo februári 2024 Európska komisia predložila svoje hodnotenie klimatického cieľa EÚ do roku 2040.  Komisia odporučila znížiť čisté emisie skleníkových plynov EÚ o 90 % do roku 2040 v porovnaní s rokom 1990. Cieľ v oblasti klímy do roku 2040 opätovne potvrdí odhodlanie EÚ bojovať proti zmene klímy a bude formovať našu cestu po roku 2030, aby sa zabezpečilo, že EÚ dosiahne klimatickú neutralitu do roku 2050. Cieľ klimatickej neutrality je jadrom európskej  zelenej dohody a je právne záväzným cieľom stanoveným v  európskom klimatickom práve.

Cieľ EÚ v  oblasti klímy do roku 2030 je zníženie čistých emisií skleníkových plynov aspoň o 55 % v porovnaní s rokom 1990. Klimatický cieľ do roku 2040 je naším ďalším medzikrokom na ceste ku klimatickej neutralite. (Viac na climate.ec.europa.eu)