GreenData4All vyzýva k realizácii zelenej a digitálnej transformácie Európy

Iniciatíva „GreenData4All“ pomôže dosiahnuť zelenú a digitálnu transformáciu Európy aktualizáciou pravidiel EÚ o environmentálnych geopriestorových údajoch a o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí. Cieľom je:

  • umožniť väčšie zdieľanie údajov medzi verejným a súkromným sektorom a so širokou verejnosťou
  • naplno využiť výhody zdieľania údajov pre inovácie založené na údajoch a rozhodnutia založené na dôkazoch.
Téma: Životné prostredie
Druh aktu: Návrh smernice
Kategória: Pracovný program Komisie
(Viac na ec.europa.eu)