Výskum teploty povrchu mora poskytuje jasné dôkazy o zmene klímy spôsobenej človekom

Nový oceánsky výskum poskytuje jasný dôkaz ľudského „odtlačku prsta“ na zmenu klímy a ukazuje, že špecifické signály z ľudských činností zmenili amplitúdu sezónneho cyklu povrchových teplôt mora (SST). „Toto je prelomový dôkaz, že existuje signál o zmene klímy spôsobený človekom pri zvyšovaní teplôt oceánov ,“ hovorí spoluautor Benjamin Santer, vedľajší vedec a významný učenec na oddelení fyzickej oceánografie v oceánografickom inštitúte Woods Hole ( WHOI).

„Ukazujeme, že signál spôsobený človekom v sezónnom cykle povrchovej teploty mora (SST) sa objavil zo šumu prirodzenej variability. Geografické vzorce zmien v amplitúde sezónneho cyklu SST (SSTAC) odhaľujú dva charakteristické črty: nárast v severnej Stredné zemepisné šírky pologule súvisia so zmenami hĺbky zmiešaných vrstiev a robustným dipólovým vzorom medzi 40˚S a 55˚S, ktorý je poháňaný hlavne zmenami povrchového vetra,“ uvádza časopis publikovaný v Nature Climate Change. (Woods Hole Oceanographic Institution, viac na phys.org)