ESG nie je strašiak, ale zodpovedný report

Na prelome januára a februára usporiadal Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky v spolupráci s odbornými partnermi NORTHON, DETOX a Bureau Veritas Slovakia webinár venujúci sa vykazovaniu udržateľnosti v rámci ESG. Tento nový typ reportingu sa v ostatnom roku vzťahoval najmä na spoločnosti s viac ako 250 zamestnancami v EÚ, no od 1. januára 2026 sa bude vzťahovať aj na malé a stredné podniky. Webinár mal za cieľ pomôcť zástupcom firiem v ich príprave na tento reporting, pretože Slovensko musí vložiť príslušnú európsku smernicu právneho poriadku do júna tohto roku.

Zrejme ste sa už s touto skratkou stretli. Čo ale znamená? ESG je skratka pre environmentálne, sociálne a riadiace aspekty. Zjednodušenie povedané, ide o vplyv firmy na životné prostredie, spoločnosť a spôsob jej riadenia, na základe ktorého možno číslom vyjadriť „udržateľnosť“ alebo „zodpovednosť“. (Viac na www.zspsr.sk)