Globálne štatistiky ESG

Vitajte v najnovšom vydaní našich mesačných ESG Insights, ktoré vám poskytujú zhrnutie kľúčového vývoja z celého sveta. Globálne: UN Global Compact uvádza na trh sadu nástrojov na riadenie transformácie

Globálny pakt OSN  oznámil spustenie svojho súboru nástrojov na riadenie transformácie.  Cieľom súboru nástrojov je posilniť „G“ v ESG s cieľom umožniť spoločnostiam vzdelávať zamestnancov, aby podporovali transformačné riadenie v rámci svojich organizácií. Poskytuje komplexný pohľad na vnútorné riadenie a posilnenie inštitúcií verejnej správy pre podniky. Medzi kľúčové vlastnosti patrí riadenie rizík a dlhodobá životaschopnosť, globálne zladenie a dôvera zainteresovaných strán.

Konzultácia o novom etickom štandarde pre podávanie správ a uistenie o udržateľnosti

Dňa 29. januára Medzinárodná rada pre etické štandardy pre účtovníkov oznámila dva nové pracovné návrhy (ED), prvý komplexný súbor globálnych štandardov etických hľadísk pri vykazovaní a uisťovaní o udržateľnosti. Cieľom navrhovaných noriem je podporiť väčšiu dôveru vo všetky verejne oznamované informácie o udržateľnosti. (Eversheds Sutherland (USA) LLP, viac na lexology.com)