Výsledok strednodobého hodnotenia 8. environmentálneho akčného programu (EAP): kľúčové právne predpisy prijaté na dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti klímy

Správa zverejnená v stredu ukazuje, že ciele EÚ v rámci Európskej zelenej dohody sú dosiahnuteľné, ak sa v plnej miere zrealizujú plánované opatrenia. Strednodobé preskúmanie 8. environmentálneho akčného programu (EAP) zdôrazňuje dôležitosť dosiahnutia cieľov v oblasti klímy a životného prostredia aj pre ich pozitívny hospodársky a sociálny vplyv, napríklad pokiaľ ide o zlepšenie blahobytu, zdravia, odolnosti alebo bezpečnosti dodávok Mnoho plánovaných opatrení, ako sú legislatívne zmeny, bolo uskutočnených, ale je príliš skoro na hodnotenie ich vplyvu na životné prostredie, keďže sa ešte len musia realizovať v praxi. (Viac na environment.ec.europa.eu)