Štúdia zistila, že pohyb grónskeho ľadového štítu je minimálne ovplyvnený neskorým topením

Extrémne javy topenia a zrážok môžu spôsobiť zrýchlenie toku ľadu na grónskom ľadovom štíte, čo môže spôsobiť presun väčšieho množstva ľadu do nižších nadmorských výšok, kde sú teploty vyššie a rýchlosť topenia vyššia. V septembri 2022 došlo k viacerým bezprecedentným udalostiam topenia. Ich intenzita spôsobila, že niektoré ľadovce na ľadovom štíte sa zrýchlili o 240 % v porovnaní s rýchlosťami pred udalosťami. Napriek týmto zrýchleniam naše analýzy ukazujú, že tieto udalosti mali len minimálny dlhodobý vplyv na to, koľko ľadu sa presunulo do nižších nadmorských výšok v dôsledku krátkeho trvania zrýchlení. V dôsledku toho, zatiaľ čo sa očakáva, že tieto zrýchlenia vyvolané topením budú bežnejšie v teplejšom podnebí, ich vplyv na množstvo ľadu transportovaného smerom k okrajom ľadu je minimálny. (Ryan N. Ing, Peter W. Nienow, Andrew J. Sole, Andrew J. Tedstone, viac na agupubs.onlinelibrary.wiley.com)