Budovanie podpory pre ambicióznejšie národné akčné plány v oblasti klímy

Viac ako 50 rozvojových a implementačných organizácií sa tento mesiac zišlo osobne a virtuálne v Bonne, aby prediskutovali prístupy k podpore krajín pri formulovaní ďalšieho kola národných akčných plánov v oblasti klímy, známych ako národne určené príspevky (NDC).

NDC sa každých päť rokov predkladajú sekretariátu UNFCCC a toto je tretie kolo, ktoré sa má uskutočniť začiatkom roku 2025. Druhé kolo NDC ako celku ukázalo, že súčasné úsilie a plány nepostačujú na to, aby svet nasmeroval na dosiahnutie teplotných cieľov.

NDC 2025 (NDC 3.0) do značnej miery určia, či sa svet môže dostať na emisnú trajektóriu, ktorá je v súlade s teplotnými cieľmi Parížskej dohody, a či budú krajiny schopné vybudovať si primeranú odolnosť voči klimatickým zmenám. (Viac na hunfccc.int)