Najlepšie stromy pre zmenu klímy – 7 možností, ako skrášliť váš dvor a pomôcť planéte

Zasadenie stromu je jedna z najväčších radostí života. Ale keď máme klimatické zmeny na prvom mieste, nikdy nebolo dôležitejšie vyberať si pozorne.  Zasadením správneho stromu na správnom mieste pomáhate zabezpečiť, aby stromy na vašom dvore boli odolné po celé roky. Environmentálne výhody výsadby stromov sú všeobecne známe. Stromy fungujú ako zachytávače uhlíka, pohlcujú oxid uhličitý z atmosféry a premieňajú ho na kyslík a energiu prostredníctvom fotosyntézy. Listnaté druhy ako dub, buk a javor sú jedny z najlepších stromov na pestovanie kvôli klimatickým zmenám, pretože ich listy majú väčšiu plochu, čo zvyšuje úroveň fotosyntézy. (SARAH WILSON, viac na homesandgardens.com)