Rozhovor — Hodnotenie a riešenie klimatických rizík v Európe

Agentúra EEA práve zverejnila Európske hodnotenie klimatických rizík (EUCRA), hlavnú správu, ktorá by mala pomôcť Európe riešiť rastúce riziká vyplývajúce zo zmeny klímy. Vypočuli sme našich kolegov Julie Berckmans, Marianne Dons Tychsen a Hans-Martin Füssel, ktorí na správe úzko spolupracovali posledné dva roky.

Čo je to správa EUCRA?