Satelitné merania ukazujú, že globálne emisie uhlíka stále rastú

Podľa šiestej hodnotiacej správy (AR6) Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC) ľudské aktivity výrazne ovplyvnili planétu. Keďže globálne emisie skleníkových plynov (hlavne oxidu uhličitého) neustále rastú, rastú aj globálne teploty – s vážnymi ekologickými následkami. Medzi rokmi 2011 a 2020 vzrástli globálne povrchové teploty odhadom o 1,07 °C (2,01 °F) nad priemer v rokoch 1850 – 1900. Týmto tempom by sa teploty mohli v nasledujúcich desaťročiach ďalej zvyšovať o 1,5 °C až 2 °C (2,7 °F až 3,6 °F), v závislosti od toho, či dokážeme dosiahnuť čistú nulu do roku 2050. (Matta Williamsa, Universe Today, Viac na phys.org)