Klimatický panel OSN schvaľuje 6-ročný program so zameraním na adaptáciu

Medzivládny panel OSN pre zmenu klímy (IPCC) schválil nový šesťročný pracovný program v Istanbule s „dôrazom na prispôsobenie sa klimatickým zmenám“ a konečnú súhrnnú správu, ktorá má byť vydaná do konca roku 2029, uvádza sa vo vyhlásení. Nový program prijalo v sobotu „viac ako 300 delegátov zo 120 vlád“ po štyroch dňoch diskusií a jednej noci dodatočných rokovaní, čo odráža výzvy pri dosahovaní konsenzu. Nadväzuje na predchádzajúce modely zverejňovania niekoľkých objemných sprostredkovateľských správ zakončených konečnou syntézou. Globálne emisie, ktoré ešte nedosiahli vrchol, musia medzi rokmi 2019 a 2030 klesnúť o 43 percent, aby sa globálne otepľovanie obmedzilo na 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s predindustriálnymi emisiami, čo je podľa IPCC cieľ stanovený Parížskou dohodou z roku 2016. Podobne ako v predchádzajúcom cykle podávania správ boli vytvorené tri pracovné skupiny, aby preskúmali fyzikálne vedecké základy zmeny klímy; adaptácia a zraniteľnosť ľudstva a ekosystémov; a riešenia na obmedzenie globálneho otepľovania.