Zdôrazňujeme nesprávne ukazovatele zmeny klímy?

Dr. Kevin Trenberth je jedným z popredných svetových odborníkov v oblasti klimatických zmien. Je uznávaným odborníkom v Národnom centre pre výskum atmosféry, pracoval pre Svetový program výskumu klímy (WCRP) a publikoval  viac ako 600 článkov o klimatológii .  Napriek týmto dokonalým povereniam, keď Trenberth hovoril so Salonom o svojom  nedávnom  článku v časopise Journal of Climate Action, Research and Policy, sa do hlasu vedca vkradol nezameniteľný tón frustrácie. Išlo o odborníka, ktorého širšia verejnosť nepočúva, hoci chce povedať niečo mimoriadne dôležité. „Klimatické zmeny sú zjavne v pokročilom štádiu a predstavujú veľkú, dokonca existenčnú hrozbu, ktorá nie je adekvátne riešená,“ píše Trenberth. „Vylepšenia sú veľmi potrebné pri vyjadrovaní toho, prečo a ako sa klíma mení v dôsledku ľudskej činnosti.“

Tvrdí, že pokiaľ ide o nápravu klimatických zmien, ľudstvu chýba kľúčový bod, ktorý počas svojej kariéry opakovane zdôrazňoval: otepľovanie a vykurovanie nie sú to isté. Ako Trenberth vysvetlil vo svojom článku aj v rozhovore pre Salon, ak náš druh čoskoro úplne nepochopí túto skutočnosť a jej dôsledky, následky budú katastrofálne. (MATÚŠA ROZSU, Viac na www.salon.com)