EÚ sa musí pripraviť na „katastrofické“ riziká zmeny klímy: Agentúra pre životné prostredie.

Extrémne horúčavy, suchá, požiare a záplavy, aké sme zažili v posledných rokoch, sa v Európe zhoršia aj pri optimistických scenároch globálneho otepľovania a ovplyvnia životné podmienky na celom kontinente.  Agentúra EEA zverejnila vôbec prvé európske hodnotenie klimatických rizík (EUCRA), ktoré má pomôcť identifikovať politické priority pre adaptáciu na zmenu klímy a pre sektory citlivé na zmenu klímy.

Podľa hodnotenia európske politiky a adaptačné opatrenia nedržia krok s rýchlo rastúcimi rizikami. V mnohých prípadoch nebude postupné prispôsobovanie dostatočné a keďže mnohé opatrenia na zlepšenie odolnosti voči zmene klímy si vyžadujú dlhý čas, môže byť potrebné urýchlene konať aj v prípade rizík, ktoré ešte nie sú kritické.   (Viac na eea.europa.eu)