Prvé európske hodnotenie klimatických rizík je varovným signálom pre snahy EÚ o adaptáciu.

Vôbec prvé  európske hodnotenie klimatických  rizík (EUCRA),  ktoré zverejnila Európska environmentálna agentúra (EEA), určilo politické priority pre adaptáciu na zmenu klímy a pre sektory citlivé na zmenu klímy. Podľa hodnotenia európske politiky a adaptačné opatrenia nedržia krok s rýchlo rastúcimi klimatickými rizikami. V mnohých prípadoch nebude postupné prispôsobovanie dostatočné a môže byť potrebné urýchlene konať aj v prípade rizík, ktoré ešte nie sú kritické.

Hodnotenie identifikuje 36 hlavných európskych klimatických rizík v rámci piatich širokých skupín: ekosystémypotraviny, zdravie , infraštruktúra a hospodárstvo a financie . Viac ako polovica hlavných klimatických rizík identifikovaných v správe si teraz vyžaduje  viac opatrení a osem z nich je obzvlášť naliehavých. (Viac na climate-adapt.eea.europa.eu)