Globálny uhlíkový rozpočet

Uhlíkový rozpočet je koncept používaný v klimatickej politike na pomoc pri stanovovaní cieľov znižovania emisií  spravodlivým a efektívnym spôsobom. Skúma „maximálne množstvo kumulatívnych čistých globálnych antropogénnych emisií oxidu uhličitého (CO 2), ktoré by viedlo k obmedzeniu  globálneho otepľovania na danú úroveň“. Dá sa vyjadriť relatívne k predindustriálnemu obdobiu (rok 1750). V tomto prípade ide o celkový uhlíkový rozpočet. Alebo to môže byť vyjadrené od nedávneho určeného dátumu. V takom prípade ide o zostávajúci uhlíkový rozpočet . (Viac na wikipedia.org)