Prvé zariadenie na výrobu etanolu vydáva kredity za odstraňovanie uhlíka

Spoločnosť Red Trail Energy (RTE) v spolupráci s Puro.earth oznámila vydanie kreditov na odstránenie oxidu uhličitého (CO2) v registri Puro. Ide o významný míľnik, keďže prvé zariadenie na výrobu etanolu generuje certifikáty na odstránenie CO2 (CORC) na dobrovoľnom trhu s uhlíkom (VCM) .

Táto iniciatíva tiež predstavuje najväčší doteraz zaregistrovaný projekt trvalého odstraňovania uhlíka. Red Trail Energy sprístupní svoje CORC prostredníctvom svojej marketingovej pobočky RPMG. (Jennifer L, carboncredits.com)