Dokonalý sprievodca dobrovoľným trhom s uhlíkom

Podniky sú čoraz viac pod tlakom spoločnosti, aby riešili klimatické zmeny, presadzovali sociálnu zodpovednosť podnikov a zaviazali sa dosiahnuť nulové čisté emisie. Jedným zo spôsobov, ako to môžu urobiť, je nákup uhlíkových kreditov z projektov, ktoré znižujú alebo odstraňujú klimatické emisie .

V oblasti uhlíkových trhov sa s uhlíkovými kreditmi obchoduje predovšetkým v rámci dobrovoľného trhu s uhlíkom (ďalej len VCM) . V tomto článku sa bližšie pozrieme na tento segment trhu a našu diskusiu rozdelíme do šiestich sekcií:

  • rozdiely medzi VCM a CCM
  • hlavných účastníkov trhu v rámci VCM
  • cien a dynamiky ponuky/dopytu
  • hlavné trhové investície podľa typu projektu
  • nedostatky VCM
  • Priebežné vylepšenia VCM

(Viac na illuminem.com)