Envirorezort začína s tímom expertov pripravovať novú adaptačnú stratégiu

Slovensku pomôže pri príprave novej národnej stratégie adaptácie na zmenu klímy Európska komisia, ktorá spustila projekt technickej podpory. Ministerstvo životného prostredia SR začalo v tejto súvislosti spolupracovať s medzinárodným tímom expertov z organizácií a konzultačných firiem Trinomics, KRI – Inštitútu pre klímu a rozvoj, FreshThoughts Consulting, alpS a AARC. Cieľom je do konca roku 2024 pripraviť adaptačnú stratégiu, ktorá bude systémovejšia.

Kľúčovým výsledkom projektu bude prijatie kvalitnej, novej národnej stratégie na adaptáciu na zmenu klímy Slovenska do konca roku 2025, ale tiež zlepšenie schopností slovenských verejných orgánov a zainteresovaných strán realizovať adaptačné opatrenia. (Viac na minzp.sk)