Výzva na predkladanie návrhov platformy EÚ pre zdravotnú politiku na rok 2024

Európska komisia vyzýva zainteresované strany v oblasti zdravia, aby predložili návrhy na nový cyklus tematických sietí v rámci platformy EÚ pre politiku v oblasti zdravia. Tieto tematické siete sú vytvorené pre organizácie zainteresovaných strán, aby spolupracovali a vytvorili spoločné vyhlásenie o konkrétnom probléme v rôznych oblastiach verejného zdravia vrátane zmeny klímy a zdravia. Termín odovzdania je 3. apríla 2024, 23.59 h SELČ.

Viac informácií možno nájsť na webovej stránke vo výzve na predkladanie návrhov .

Používatelia sa môžu zaregistrovať na platforme zdravotnej politiky EÚ .