Pôda môže uvoľňovať viac uhlíka, ako sa očakávalo, čo ovplyvní modely klimatických zmien

Presnosť klimatických modelov závisí od mnohých faktorov – emisie skleníkových plynov z priemyselnej a dopravnej činnosti, „emisie z hospodárskych zvierat“, rast miest a úbytok lesov a slnečné odrazy od snehu a pôdnej pokrývky. Prírodné javy, ako sú sopečné erupcie, tiež prispievajú a sú zahrnuté do modelov.

Ale niektoré ďalšie prírodné procesy boli prehliadané. Farshid Vahedifard, profesor a predseda Louisa Bergera v odbore stavebného a environmentálneho inžinierstva , poukazuje na dôležitý prvok, ktorý leží priamo pod našimi nohami a pokrýva väčšinu našej planéty nad vodou.

V štúdii publikovanej v Environmental Research Letters Vahedifard poznamenáva, že pôda ukladá 80 % uhlíka na Zemi a so zvyšujúcimi sa cyklami a závažnosťou sucha v niekoľkých regiónoch táto kľúčová nádrž praská a rozkladá sa, čím sa uvoľňuje ešte viac oxidu uhličitého a iných skleníkových plynov. plynov do atmosféry. V skutočnosti to môže vytvárať zosilnenú spätnú väzbu, ktorá by mohla urýchliť zmenu klímy výrazne nad rámec súčasných predpovedí. (Mike Silver, Tufts University, viac na phys.org)