Riadenie emisií uhlíka z marketingu

Ak je reklama v niečom dobrá, tak je to presviedčanie spotrebiteľov, aby konzumovali. Tým sa však plytvá obrovským množstvom energie a vytvára sa milióny ton uhlíkových emisií. Platí to najmä pre digitálne programové reklamy. Ak chcete zobraziť digitálnu reklamu, údaje musia cestovať medzi servermi, od inzerenta k výmene reklám a do inventára vlastníka, aby sa dostali k publiku, pričom spotrebúvajú energiu a produkujú emisie uhlíka počas každého kroku procesu.

Potom celý ekosystém inzerentov, reklamných platforiem a ďalších zhromaždených údajov ich odošle do svojich dátových skladov na uloženie a analýzu, spotrebuje sa viac energie, čo vedie k ešte vyšším emisiám uhlíka. Keďže tieto servery sú väčšinou umiestnené v dátových centrách, práve tam vzniká najväčší vplyv. Keďže je potrebný väčší výpočtový výkon pre umelú inteligenciu, ktorá sa stáva súčasťou ekosystému reklám, emisie budú rásť rýchlejšie a rýchlejšie. (Viac na www.latimes.com)