NAJBOHATŠIE 1 % EMITUJE TOĽKO ZNEČISTENIA, KTORÉ OHRIEVA PLANÉTU, AKO DVE TRETINY ĽUDSTVA

Najbohatšie 1 percento svetovej populácie vyprodukovalo v roku 2019 toľko uhlíkového znečistenia ako päť miliárd ľudí, ktorí tvorili dve tretiny najchudobnejších ľudstva, podľa správy, ktorú dnes zverejnil Oxfam pred klimatickým summitom OSN, COP28.

Správa Climate Equality: A Planet for the 99% (Climate Equality: A Planet for the 99%) je založená na výskume Štokholmského environmentálneho inštitútu (SEI). Hodnotí emisie spotreby rôznych príjmových skupín, pričom poukazuje na výraznú priepasť medzi uhlíkovou stopou superboháčov — ktorých životný štýl plný uhlíka a investície do znečisťujúcich odvetví, ako sú fosílne palivá, poháňajú globálne otepľovanie — a zvyškom sveta. (Viac na www.oxfam.org.uk)