Nedávna správa varuje pred dopadmi zmeny klímy na zdravie

Zdá sa, že žiadna časť života nezostane nedotknutá zmenou klímy. Samozrejme, je už dobre známe, že klíma sa na celom svete rýchlo mení a v dôsledku toho mnohé environmentálne systémy kolabujú alebo sa dramaticky menia oproti tomu, čo boli v minulosti. Dokonca aj tí, ktorí sú oboznámení so základmi zmeny klímy , môžu byť prekvapení, keď zistia, že meniaca sa klíma priamo spôsobuje negatívne účinky na zdravie nespočetných ľudí na celom svete.

Hoci zmena klímy určite spôsobuje negatívne účinky na zdravie na celom svete, štúdia, o ktorej tu ide, bola vykonaná v regióne Vancouver, BC Keďže v tejto časti Kanady žije viac ako milión ľudí, určite existuje veľa jednotlivcov, ktorým by sa dalo ublížiť. zmeny v životnom prostredí. Niektoré z problémov, o ktorých sa predpokladá, že sa budú vyskytovať s narastajúcou pravidelnosťou, zahŕňajú zlú kvalitu ovzdušia, pretrvávajúce suchá, extrémne horúčavy, silné búrky a ďalšie. Každý z nich má potenciál ovplyvniť ľudské zdravie rôznymi spôsobmi, ale všetky môžu byť obzvlášť škodlivé. (SARA E. TELLER, viac na legalreader.com)