Čo je protokol GHG?

Protokol o skleníkových plynoch stanovuje komplexné globálne štandardizované rámce na meranie a riadenie emisií skleníkových plynov (GHG) z operácií súkromného a verejného sektora, hodnotových reťazcov a opatrení na zmiernenie.

Vychádzajúc z 20-ročného partnerstva medzi World Resources Institute (WRI) a World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), GHG Protocol spolupracuje s vládami, priemyselnými asociáciami, mimovládnymi organizáciami, podnikmi a inými organizáciami.

Ponúkame online školenie o našich štandardoch a nástrojoch, ako aj službu hodnotenia „ Built on GHG Protocol “, ktorá uznáva sektorové usmernenia, pravidlá pre produkty a nástroje, ktoré sú v súlade s normami GHG Protocol. (Viac na ghgprotocol.org)